Produktionsteknik

Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom produktionsteknik. Tillsammans med er leder vi förändringar i er process ex. industrialisering av nya produkter, flödes optimering, lageromsättning, produktivitets analys med implementation. Vi lägger stor vikt vid att få alla medarbetare delaktiga i ett långsiktigt perspektiv. Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och stor vana att identifiera och lösa utmanande problemställningar för att sedan leverera bestående resultat.

Exempel på arbetsområden:

  • Processer & flöde
  • Ständiga förbättringar
  • Arbetsstudier /klockstudier / videoanalys
  • Beteende & inställning
  • Maskineffektivitet
  • Mål & resultat
  • Beredning / instruktioner
  • Projektledning

Kontakta ansvarig för tjänster inom produktionsteknik:

Wilhelm Hedblad
Gruppchef
Tel: 072-833 88 10