Produktionsteknik

Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom produktionsteknik. Tillsammans med er leder vi förändringar i er process inom till exempel industrialisering av nya produkter, flödesoptimering, lageromsättning och produktivitetsanalys med implementation. Vi lägger stor vikt vid att få alla medarbetare delaktiga i ett långsiktigt perspektiv. Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och har stor vana att identifiera och lösa utmanande problemställningar för att sedan leverera bestående resultat.

Exempel på arbetsområden:

  • Processer & flöden
  • Ständiga förbättringar
  • Arbetsstudier / klockstudier / videoanalys
  • Beteende & inställning
  • Maskineffektivitet
  • Mål & resultat
  • Beredning / instruktioner
  • Projektledning

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Wilhelm så berättar han mer om våra tjänster inom produktionsteknik.

Wilhelm Hedblad   
072-833 88 10