CE / Maskinsäkerhet

Vi har lång erfarenhet av CE/Maskinsäkerhet, både att hjälpa till vi framtagning av ny utrustning samt vid ombyggnationer av befintlig. Vi är även medel

  • Verksamma inom CE sedan 1995
  • Riskanalyser och konsultation inom maskindirektivet
  • Utbildningar inom CE / maskindirektivet
  • Genomförande av kompletta CE-certifieringar kopplat till maskindirektivet
  • Behovsanalys gällande maskinsäkerhet
  • Medlem i SIS TK 282

Kontakta ansvarig för tjänster inom CE / maskindirektivet :

Juha Witikainen
Gruppchef
Tel: 072-512 44 00