Produktionsutveckling

Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och stor vana att identifiera och lösa utmanande problemställningar med bestående resultat. Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom lean verktyg, verksamhetsanalys, produktivitetsförbättring, kvalitetssäkring, projektledning och CE-märkning/maskinsäkerhet.

Kontakt:

Jonas Eriksson
Tel: 0730-960 560
jonas.eriksson@deva.se

Kvalitet

Kvalitet och leverantörsutveckling, ledningssystem

Lyftredskap – projekt

Åtagandeprojekt inom lyftredskap och produktionsutrustning

Logistik

Materialflöden, lagerhantering, interimschefer

Projektledning

Kvalitet, produktionsteknik, industrialisering, maskininvestering

CE / Maskinsäkerhet

Riskanalyser, konsultation inom maskindirektivet

Produktionsteknik

Industrialisering ny produkt, flödes optimering, produktivitets analys.