Värme och strömning

Värmeproblem kan uppträda i fasta material, vätskor och gaser genom uppvärmning av t.ex. en motor, ett magnetiskt fält eller elektriska komponenter. Värmevariationer ger upphov till spänningsväxlingar i materialet som kan leda till utmattningsbrott eller till haveri av hela komponenter på grund av för höga temperaturer.

Genom en värme- och strömningsanalys kan vätskor och gaser beteende och deras interaktion med solider utvärderas. Vi kan hjälpa till med analyser och utvärdering av flödesmotstånd, flödesströmmar, värmeöverföring och värmeutbredning genom strålning och konvektion samt vågutbredning. Vi har lång erfarenhet av luftflödesberäkningar, termiska analyser, kylningsberäkningar och strålningsberäkningar

Våra metoder

Värme- och strömningsberäkningar och simuleringar utför vi med CFD (Computational fluid dynamics)-programvaror och analytiska metoder. Vi använder oss bland annat av ANSYS mjukvaror.

Referensprojekt

Vi har bland annat analyserat bromsförlopp av hjul med bromseffekt och luftkylning som varierar med tiden. Vi har även analyserat byggnader och skåp som värms upp av elektriska komponenter och strömning kring kylvattenutlopp i havet. Analys av oljekylda växellådor är ett annat exempel på beräkningar som vi är vana vid att utföra.

Kontakta oss för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med

Vill du läsa mer om något av våra andra fokusområden:
Hållfasthetsberäkningar, Dynamik och vibrationer, Tryckstegring vid ljusbåge