Tryckstegring vid ljusbåge

Vid en kortslutning mellan en eller flera faser i kopplingsutrustningar, till exempel i ett ställverk, kan en ljusbåge uppstå och då alstras mycket energi i form av värme under kort tid. Värmen bidrar till att det sker en tryckstegring i utrymmet där ljusbågen uppstår, vilket kan leda till skador på anläggningen. För att begränsa skadorna används ofta tryckavlastande ventilationskanaler samt tryckavlastningsluckor. Det är av yttersta vikt att tryckavlastningsluckorna öppnas vid ett tryck som är lägre än det som kan skada anläggningen. Samtidigt önskas ofta att luckorna förblir stängda vid låga tryckvariationer.

Våra metoder

Vi utför beräkningar för den tryckstegring som uppstår vid en ljusbåge och vi har erfarenhet av att dimensionera tryckavlastande ventilationskanaler samt tryckavlastningsluckor. Vi använder oss av egenutvecklade program för att simulera och beräkna tryckstegring och tryckavlastning. Vår effektiva beräkningsmetod tar fram och illustrerar hur den totala tryckavlastingsytan bör väljas för att minimera det maximala trycket. Valet av tryckavlastningsluckornas storlek och antal påverkar hur snabbt övertrycket sjunker och det är därför av intresse att enkelt kunna jämföra olika designer.

Referensprojekt

Vi har erfarenhet av att beräkna och analysera tryckstegring och tryckavlastning för kortslutning bland annat i ställverk och transformatorer. Med beräkningarna som stöd har vi hjälpt till att dimensionera och ta fram rekommendationer för hur tryckavlastningsytan ska utformas.

Kontakta oss för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med

Vill du läsa mer om något av våra andra fokusområden:
Hållfasthetsberäkningar, Dynamik och vibrationer, Värme- och strömningsanalyser