Hållfasthet

Hållfasthetsberäkningar

Alla typer av mekaniska konstruktioner utsätts för belastningar och dynamiska laster som påfrestar materialet och konstruktionen under dess livslängd. De kan uppstå på grund av vibrationer från exempelvis motorer, fordonsrörelser, magnetiska krafter eller vidlaster. Vibrationer, belastningar och annan yttre påverkan kan sedan ge upphov till sprickbildning, utmattningar eller brott i material och struktur. Vid en analys kan kritiska områden identifieras och konstruktionsförändringar och förbättringar föreslås för att produkter och konstruktioner ska hålla för de belastningar de i verkligheten ska utsättas för. Genom att i ett tidigt skede i konstruktionsprocessen identifiera behovet av konstruktionsförändringar kan företag spara både tid och pengar. Konstruktion och teknisk beräkning går hand i hand, därför har vi alltid ett väldigt nära samarbete med konstruktörerna.

Våra metoder

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att dimensionera och analysera hållfastheten i alla typer av maskiner, utrustningar, maskinelement, svetsade och gjutna strukturer av stål, aluminium och kompositmaterial. Vi hjälper er att verifiera att era produkter uppfyller förväntad funktion och kvalitet, att de håller för avsedda belastningar och att de uppfyller aktuella krav och direktiv, exempelvis för CE-märkning. Våra metoder, FEM-beräkningar, simuleringar, analyser och verifieringar baseras på standarder och direktiv, så som Eurokoder, EN 12663 och VDI 2230 men också i hög utsträckning på egna utvecklade och kundanpassade metoder. Vi använder oss av mjukvaror som ANSYS och Siemens NX.

Referensprojekt

Våra beräkningsingenjörer har erfarenhet av att räkna på allt från tågkomponenter, motorer och industrirobotar till oljeplattformar, telekommaster och vindkraftverk. Vi har räknat på jobb för kunder både inom Sverige och internationellt, bland annat har vi räknat på hur snabbtåg som möts i en tunnel ska hålla för vindstöten samt varit delaktiga i att utföra tekniska beräkningar för att jordbävningssäkra elnätet i Chile.

Har du en fråga eller behöver hjälp med hållfasthetsberäkningar, fyll i formuläret nedan.

Läs mer om något av våra andra fokusområden:
Dynamik och vibrationer, Värme och strömningsanalyser, Tryckstegring vid ljusbåge