Dynamik och vibrationer

För konstruktioner i dynamiska miljöer och som utsätts för rörelse och vibration är kraven på hållfasthet extra höga. Ibland förstärks vibrationers inverkan på strukturer genom att vibrationskraftens frekvensinnehåll ligger i närheten av strukturens egenfrekvenser. Detta kan leda till kraftigt ökade spänningar redan vid belastningar som normalt inte ska orsaka några skador. Vibrationerna kan till exempel uppstå av roterande magnetfält, fordonsvibrationer eller jordbävningar.

Våra metoder

Med hjälp av FEM simuleringar och responsanalyser kan belastningars påverkan på konstruktionen analyseras och risken för utmattningsbrott eller deformation till följd av vibrationer minimeras. Alla våra analyser, så som vibrationsanalyser, seismisk beräkning och utmattningsberäkningar gör vi enligt nationella eller internationella standarder och normer. Våra metoder, FEM-beräkningar, simuleringar, analyser och verifieringar baseras på standarder och direktiv, så som Eurokoder, EN 12663 och VDI 2230 men också i hög utsträckning på egna utvecklade och kundanpassade metoder. Vi använder oss av mjukvaror som Ansys och Siemens NX.

Referensprojekt

Vi har lång erfarenhet seismisk beräkning och verifiering genom att dimensionera både anläggningar och maskiner till jordbävningsdrabbade områden. Vi har dimensionerat strukturer mot vindlaster samt utfört responsanalyser på roterande maskiner och fordonskomponenter.

Kontakta oss för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med

Vill du läsa mer om något av våra andra fokusområden:
Hållfasthetsberäkningar, Värme och strömningsanalyser, Tryckstegring vid ljusbåge