Tekniska beräkningar

Flera dimensioner av teknisk beräkning

Genom ett brett spektrum av kompetenser kan vi erbjuda erfarna konsulter inom en mängd olika beräkningsområden. Beräkningar, dimensioneringar, simuleringar, och analyser kan antingen utföras som enskilda beräkningsuppdrag eller som delar av större utvecklings- eller orderprojekt både internt och ute hos er som kund.

Vi har även erfarenhet av att driva större projekt och utredningar så som exempelvis haveriutredningar eller fungera som bollplank och ge tekniskt stöd åt konstruktörer och projektledare. I vår referensprojektportfölj återfinns allt från dimensionering av skruvförband och svetsade konstruktioner till vindlastberäkningar för Telecom-master, kortslutningsberäkningar, och seismisk beräkning och verifiering.

Genom gedigna och väl genomförda tekniska beräkningar kan produkters säkerhet och kvalitet styrkas, utvecklingsledtider kan förkortas och beräkningarna kan även bli ett komplement till provning.

Vi arbetar under sekretesskrav och resultaten är uppdragsgivarens egendom.

Läs mer om våra kompetensområden nedan.

Vi kan erbjuda lång erfarenhet och spetskompetens inom en rad områden rörande tekniska beräkningar till exempel: Tryckstegring vid ljusbåge, värme och strömning, dynamik och vibrationer och hållfasthet 

 

 

 

 

 

 

Deva är medlen i NAFEMS

 

 

Tryckstegring vid ljusbåge

Beräkning av tryckstegring samt dimensionering för tryckavlastning.

Värme och strömning

Analys av värme- och flödesförlopp med CFD-program eller analytiska metoder.

Dynamik och vibrationer

Analys av vibrationer från roterande magnetfält, fordonsvibrationer och jordbävningar.

Hållfasthet

Dimensionering och analys av hållfastheten i svetsade och gjutna strukturer av stål, aluminium och kompositmaterial.