Lyftredskap och produktionsutrustning

Kundanpassade lyftredskapLyftredskap

I produktionsprocesser används lyftredskap för en mängd olika applikationer inom montage, service, underhåll och materialförflyttning. Ibland handlar det om stora vikter som ska hanteras vilket är fallet med exempelvis fordonslyftar, men det kan också behövas lyftanordningar till laster med obetydlig vikt i syfte att undvika belastningsskador vid exempelvis upprepade lyft. Ofta ställs stora krav på lyftverktygens funktion och säkerhet. Vi erbjuder komplett leverans från konceptframtagning till färdigt lyftredskap som uppfyller de krav som ställs enligt gällande föreskrifter.

Vi är med vår långa erfarenhet specialister på lyftredskap, som kan vara allt från enkla krokar till speciallyftredskap med tilt, rotation och pneumatisk gripfunktion. Genom att vi förutom konstruktion även inom vår verksamhet har tillgång till specialister inom riskbedömningar, tekniska beräkningar och CE-märkning kan vi erbjuda er som kunder säkra och robusta lösningar.

Produktionsutrustning

Utöver lyftredskap och lyftanordningar har vi erfarenhet av att utveckla produktionsutrustning i form av exempelvis olika typer av fixturer. Det kan vara allt från enkla monteringsfixturer till helautomatiserade produktionsenheter kompletta med integrerade styrsystem. I sådana fall sätter vi in tvärfunktionella resurser i projekten, då vi i vår verksamhet har tillgång till specialister både inom konstruktion, tekniska beräkning, mekanik och el. Ytterligare använder vi oss av vårt stora kunnande inom produktions- och processteknik för att optimera de lösningar vi tar fram. Vi hjälper er med hela paketet från konceptframtagning till färdigcertifierade lösningar.

Vill ni veta mer om vad vi kan hjälpa er med inom området lyftredskap och produktionsutrustning? Hör av dig till Magnus så berättar han mer.

Eller läs vidare om våra andra tjänster inom utveckling och beräkning