CE märkning och maskinsäkerhet

Deva Mecaneyes – Din samarbetspartner gällande CE märkning och maskinsäkerhet

SIS TK 282 medlem

Vi på Deva Mecaneyes har sedan bolaget grundandes, 1995, arbetat med maskinsäkerhet och CE-märkning. Vi har hjälpt våra kunder vid såväl framtagning av ny utrustning som vid ombyggnationer av befintlig. Detta har gett oss bred och djup kunskap inom området. Vi är idag aktiva medlemmar i SIS TK 282 där vi tillsammans med andra framstående experter inom området arbetar med att utveckla standarder inom maskinsäkerhet. Nedan följer ett urval av de områden vi har erfarenhet inom.

Vill du få hjälp med vad som gäller för just din situation?
Ställ en fråga till våra experter!

Behovsanalys gällande maskinsäkerhet

Vi hjälper er att genomföra en kartläggning utifrån er nuvarande situation. Det kan handla om allt från en ny maskin eller utrustning, ombyggnad av befintlig utrustning till sammanbyggnad av en hel maskinpark eller maskinlinje. Vi kartlägger även maskinsäkerheten av utrustning tillverkad före 1995. utifrån AFS 2006:4. Efter kartläggningen föreslår vi sedan åtgärder och strategi för att upprätthålla gällande krav på maskinsäkerhet.

Riskanalyser inom maskindirektivet

Vi utför konsultationer för att genomföra riskbedömningar utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3 som grundar sig på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG). Vi tror på att dessa riskbedömningar blir mest kompletta om vi genomför dem tillsammans med er. Ni har produktkännedomen som krävs och vi har den struktur och kompetens som är nödvändig för att genomföra detta på ett effektivt sätt. Efter vår gemensamma workshop är vår förhoppning att ni kommer att känna er trygga i det ansvar som det innebär att lansera en ny produkt.

Utbildningar inom CE märkning och maskindirektivet

Vi genomför företagsanpassade utbildningar utifrån era önskemål och förutsättningar. Syftet kan vara att förbättra den allmänna förståelsen för maskinsäkerhet, eller att skapa förutsättningar inom företaget för att hantera en helt ny situation.

Genomförande av kompletta CE certifieringar kopplat till maskindirektivet

CE märkning

Utvecklar ni en produkt som omfattas av maskindirektivet, men inte har kunskap om vilka krav som ställs så kan vi hjälpa er med en komplett CE certifiering kopplat till maskindirektivet. Med en lång erfarenhet inom produktutveckling, både internt och hos externa kunder, kan vi stötta er genom hela processen. För att undvika dyra kostnader senare i projekten kommer vi gärna in och hjälper er med detta i en tidig fas. Efter en uppstart kan vi gemensamt ta fram en plan för vilka moment vi ska genomföra. Det kan röra sig om teknisk dokumentation, bruksanvisningar, rådgivning, riskbedömningar eller framtagande av EG-försäkran.

Kravet på ny CE märkning gäller även för maskiner som monteras ihop till en sammansatt maskinlinje, även om de ingående maskinerna är CE märkta i sig. Arbetar ni med ett sådant projekt kan vi stötta er även genom detta så att arbetsmiljöverkets alla gällande föreskrifter uppfylls.

Osäker på vad som gäller dig? Ställ en fråga till våra experter!

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Magnus så berättar han om våra tjänster inom CE märkning och maskindirektivet.