3D scanning

Vår utrustning

Vi använder oss av HandySCAN BLACK™ Elite med VXinspect och VXmodel. ▪ ISO 17025 certifierad ▪ Mätupplösning och noggrannhet 0.025mm ▪ Lämplig storlek på mätobjekt 50mm – 4m.

HandySCAN Black™ har förbättrad optik, multipel blålaserteknik och kraftfulla algoritmer för snabbare och mer exakta direktmätningar. Nu i sin tredje generation har HandySCAN 3D ™ optimerats för att möta behoven hos design-, tillverknings- och metrologipersonal som letar efter det mest effektiva och pålitliga sättet att utföra exakta 3D-mätningar av fysiska objekt var som helst. Denna snabba och mångsidiga, patenterade 3D-skanner är lätt att använda och genererar mycket exakta och repeterbara resultat – även i svåra miljöer och med komplexa ytor.

 

Exempel på Användningsområden:

Kontrollmätning

3D-scanning lämpar sig väl för uppmätning av t.ex. formsprutade plastdetaljer och gjutämnen där komplexa former ofta är svåra att mäta med traditionell mätutrustning. Detaljen scannas och jämförs mot nominell 3D modell. Styrkan är att få en visuell 3D modell med färgskala på ytavvikelser mot nominell modell. Det går även att utvärdera form och lägestoleranser på detaljen.

Exempel på användningsområden:

  • Mätning vid intrimning av processparametrar (t.ex. vid formsprutning)
  • Kontroll av utfallsprover
  • Mätning och felsökning vid kvalitetsproblem

Reversed engineering

Då en detalj saknar tillverkningsunderlag så kan den scannas för att skapa en 3D modell för tillverkning eller dokumentation. Att skapa en modell genom att mäta manuellt och rita upp i CAD är en både tidsödande och väldigt osäkert metod vid komplexa geometrier. Med 3D-scanning får man en noggrann modell med mindre tid nedlagd.

Exempel på användningsområden:

  • Skapa 3D modell på produktionsartiklar som saknar underlag.
  • Skapa 3D modell för tillverkning av reservdelar som saknar underlag.
  • Skapa 3D modell av interface i maskiner som saknar underlag.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Mårten så berättar han gärna mer.