3D-scanning

Möjligheternas mätmetod

3D-scanning är en otroligt kraftfull metod för att digitalisera fysiska objekt och skapa en 3D-modell, ett mätobjekt eller via fortsatt förädling skapa produktionsunderlag. Med Prevas som partner erbjuds du, tack vare flexibiliteten med denna metod, även scanning på plats hos dig som kund, även i svåra miljöer och med komplexa ytor!

Reversed engineering

Då en detalj saknar tillverkningsunderlag så kan den scannas för att skapa en 3D-modell för tillverkning eller dokumentation. Att skapa en modell genom att mäta manuellt och rita upp i CAD är en både tidsödande och ofta osäker metod vid komplexa geometrier. Med 3D-scanning får man en noggrann modell med mindre tid nedlagd.

Exempel på användningsområden:

 • Skapa 3D-modell på produktionsartiklar som saknar underlag.
 • Skapa 3D-modell för tillverkning av reservdelar som saknar underlag.
 • Skapa 3D-modell av interface i maskiner som saknar underlag.

Kontrollmätning

3D-scanning lämpar sig väl för uppmätning av t.ex. formsprutade plastdetaljer och gjutämnen där komplexa former ofta är svåra att mäta med traditionell mätutrustning. Detaljen scannas och jämförs mot nominell 3D-modell. Styrkan är att få en visuell 3D modell med färgskala på ytavvikelser mot nominell modell. Det går även att utvärdera form och lägestoleranser på detaljen.

Exempel på användningsområden:

  • Mätning vid intrimning av processparametrar (t.ex. vid formsprutning)
  • Kontroll av utfallsprover
  • Mätning och felsökning vid kvalitetsproblem

Vårt erbjudande

Vi jobbar brett inom området 3D-scanning och kombinerar olika kompetenser med scanning utifrån uppdragets karaktär. Vi har gedigen erfarenhet från både kontroll och mätning samt egen konstruktion och produktutveckling.

Merparten av alla uppdrag börjar med antingen en hel- eller halvdag scanningsarbete. Vi har tagit fram en standardiserad prislista som start för en första scanning. Efter detta kan uppdragen ta olika vägar genom vår organisation.

Starterbjudande

 • Halvdag 7 600 SEK
 • Heldag 11 200 SEK

Vår utrustning

Vi använder oss av HandySCAN BLACK™ Elite med VXinspect och VXmodel.  ISO 17025 certifierad  Mätupplösning och noggrannhet 0.025 mm  Lämplig storlek på mätobjekt 50 mm – 4 m.

HandySCAN Black™ använder blålaserteknik och kraftfulla algoritmer för exakta 3D-mätningar av fysiska objekt nästan var som helst, även i svåra miljöer och med komplexa ytor.

 

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Mattias så berättar han gärna mer.
Eller fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer Mattias att kontakta  er.

Kontaktformullär