Utveckling och beräkning

Vi är ett dedikerat team av ingenjörer och projektledare med nedan erbjudande från kontoret:

  • Åtagandeprojekt, vi tar ansvar för utveckling av kompletta produkter från start-till-mål.
  • Kompletta leveranser från lyftkoncept till färdigt lyftredskap och monteringsfixturer till produktionsuttrusning och maskiner med integrerade styrsystem.
  • Kvalificerad kompetens inom CE-märkning/maskinsäkerhet. Vi erbjuder bred kunskap inom områden så som förstudier, konceptframtagning, realisering, tillverkning, teknisk dokumentation. Vi har även gedigna kunskaper avseende visualisering, tillämpad mekanik och 3D-modellering.
  • Tekniska beräkningar inom hållfasthet, dynamik och vibrationer, värme och strömning, tryckstegrering vid ljusbåge, strukturoptimering

För mer information, hör av dig till Magnus Löfberg på:

Åtagandeprojekt

Produktutveckling från start-till-mål

Lyftredskap och produktionsutrustning

Kundanpassade lyftredskap och produktionsutrustning

CE märkning och maskinsäkerhet

Riskanalyser, konsultation inom maskindirektivet