Värme och strömning

Värmeproblem kan uppträda i fasta material, vätskor och gaser genom uppvärmning av t.ex. en motor, ett magnetiskt fält eller elektriska komponenter. Värmevariationer ger upphov till spänningsväxlingar i materialet som kan leda till utmattningsbrott eller till haveri av hela komponenter på grund av för höga temperaturer.

En strömningsanalys visar hur vätskor och gaser beter sig och hur de interagerar med solider. Vid en analys kan flödesmotstånd, flödesströmmar, värmeöverföring genom konvektion och vågutbredning utvärderas.

Några exempel på vad vi har erfarenhet av:

  • Bromsförlopp av hjul med bromseffekt och luftkylning som varierar med tiden.
  • Ventilering av byggnader och skåp som värms upp av elektriska komponenter.
  • Strömning kring kylvattenutlopp i havet.
  • Analys av oljekylda växellådor.

Värme- och strömningsberäkningar utförs med CFD-programvaror eller analytiska metoder.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Magnus så berättar han mer om våra tjänster inom värme och strömning.

Magnus Ahlbäck
070-564 17 76
magnus.ahlback@deva.se