Tryckstegring vid ljusbåge

Vi utför beräkningar för den tryckstegring som uppstår vid en ljusbåge och vi har erfarenhet av att dimensionera tryckavlastande ventilationskanaler samt tryckavlastningsluckor.

Vid en kortslutning mellan en eller flera faser i kopplingsutrustningar, t.ex. i ett ställverk, kan en ljusbåge uppstå och då alstras mycket energi i form av värme under kort tid. Värmen bidrar till att det sker en tryckstegring i utrymmet, där ljusbågen uppstår, vilket kan leda till skador på anläggningen. För att begränsa skadorna används ofta tryckavlastande ventilationskanaler samt tryckavlastningsluckor. Det är av yttersta vikt att tryckavlastningsluckorna öppnas vid ett tryck som är lägre än det som kan skada anläggningen. Samtidigt önskas ofta att luckorna förblir stängda vid låga tryckvariationer.

Vår effektiva beräkningsmetod tar fram och illustrerar hur den totala tryckavlastingsytan bör väljas för att minimera det maximala trycket. Valet av tryckavlastningsluckornas storlek och antal påverkar hur snabbt övertrycket sjunker och det är därför av intresse att enkelt kunna jämföra olika designer.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Magnus så berättar han mer om våra tjänster inom tryckstegring vid ljusbåge.

Magnus Ahlbäck
070-564 17 76
magnus.ahlback@deva.se