Hållfasthet

Vi har lång och gedigen erfarenhet från att dimensionera och analysera hållfastheten i svetsade och gjutna strukturer av stål, aluminium och kompositmaterial. Våra metoder baseras på standarder och direktiv, men också i hög utsträckning på egna utvecklade och kundanpassade metoder. Vi är vana att dimensionera alla typer av maskinelement exempelvis skruvar, svetsar, lager och krympförband.

Nästan alla mekaniska konstruktioner utsätts för dynamiska laster. De kan uppkomma på grund av vibrationer orsakade av t.ex. motorer, fordonsrörelser, vindlaster eller magnetiska krafter. Vibrationerna kan sedan ge upphov till sprickbildningar i strukturen. Vid en analys kan kritiska områden på strukturen identifieras och konstruktionsförändringar kan föreslås.

Möjligheter för beräkning, simulering och verifiering garanteras av kopplingen mellan konstruktion, FEM-beräkning och provning i laboratorier. Vår bredd och vårt kontaktnät ger hög kompetens vid skadeutredningar där även verkstadsresurser för konstruktion och tillverkning finns kopplat till verksamheten.

Vi arbetar under sekretesskrav och resultaten är uppdragsgivarens egendom.

Magnus Ahlbäck
070-564 17 76
magnus.ahlback@deva.se