Dynamik och vibrationer

Ibland förstärks vibrationers inverkan på strukturer genom att vibrationskraftens frekvensinnehåll ligger i närheten  av strukturens egenfrekvenser. Detta kan leda till kraftigt ökade spänningar redan vid belastningar som normalt inte ska orsaka några skador. Vibrationerna kan till exempel uppstå av roterande magnetfält, fordonsvibrationer eller jordbävningar.

Vid en responsanalys kan belastningars påverkan på konstruktionen analyseras och risken för utmattningsbrott eller deformation till följd av vibrationer minimeras.

Vi har lång erfarenhet av att dimensionera både anläggningar och maskiner till jordbävningsdrabbade områden, dimensionera strukturer mot vindlaster samt att utföra responsanalyser på roterande maskiner och fordonskomponenter. Analyserna görs enligt nationella eller internationella standarder och normer.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Magnus så berättar han mer om våra tjänster inom dynamik och vibrationer.

Magnus Ahlbäck
070-564 17 76
magnus.ahlback@deva.se