El och automation

Våra ingenjörer har en bred kunskapsbas inom el och automation och är vana att jobba med både utvecklings- och leveransprojekt. Vi har gedigen erfarenhet av olika branscher och har kunskap om de flesta konstruktionsverktygen/systemen på marknaden. Med ett stark internt nätverk har vi möjlighet att tillgodogöra vår gemensamma kompetens och kan erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.

Vi kan till exempel hjälpa dig med:

 • Produktutveckling
 • Projektledning
 • Anläggningskonstruktion
 • Styr- och reglerteknik
 • Test och verifiering
 • Ställverk och transformatorer
 • Hjälpkraft och batterisystem
 • Systemlösningar
 • Maskinsäkerhet (riskanalys, bruksanvisningar, instruktioner, CE-märkning)
 • El- och anläggningskonstruktion
 • PLC-programmering
 • HMI-system
 • SCADA-system
 • Behovsanalys/rådgivning
 • Utredningar och kostnadskalkyler

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Henrik så berättar han om våra tjänster inom el och automation.