Produktutveckling

Inom mekanik har våra ingenjörer gedigen erfarenhet av till exempel:

  • Produktutveckling
  • Anläggningskonstruktion
  • Verktygskonstruktion
  • Maskinkonstruktion
  • Roterande maskiner
  • System och produktintegration

Vi erbjuder bred kunskap inom områden så som förstudier, konceptframtagning, realisering, tillverkning, teknisk dokumentation. Vi har även gedigna kunskaper avseende visualisering, tillämpad mekanik och 3D-modellering.

Våra konstruktörer och produktutvecklare har ett stort engagemang med hög flexibilitet kombinerat med lång industriell erfarenhet och kvalificerade ingenjörsutbildningar.

För mer information, hör av dig till Joakim Sverin på:

Tekniskprojektledning

Erfarna ingenjörer inom projektledning

El och automation

Erfarna ingenjörer inom elkonstruktion

Mekanisk konstruktion

Erfarna ingenjörer inom mekanisk konstruktion