Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys, förkortat VFA på svenska eller VSM (Value Stream Mapping) på engelska, är ett verktyg som används för att kartlägga ett värdeflöde för en produkt eller tjänst. Genom en värde-flödesanalys kan eventuellt slöseri upptäckas samtidigt som samband mellan informations- och materialflöden tydliggörs. Analysen innehåller en definition av hela värdeflödet för en produkt och mäter prestanda i flödet i form av tid, produkter i arbete (PIA) och resursutnyttjande. Vid analys av värdeflöde delas aktiviteterna in i tre kategorier:

  • Värdeskapande.
  • Icke värdeskapande men nödvändiga.
  • Icke värdeskapande och eliminerbara.

Första åtgärd blir att ta bort aktiviteter i den tredje kategorin, icke värdeskapande och eliminerbara aktiviteter. Därefter utreds vilka aktiviteter som kan elimineras eller minimeras i den andra kategorin, icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter.


Exempel på en värdeflödesanalys

Deva och MDH webinar

För en tid sedan sände Deva i samarbete Mälardalens högskola ett Webinar om värdeflödesanalys.  Där försökte vi att varva den teoretiska bakgrunden tillsammans med några verkliga exempel från våra kunder.

Du kan läsa mer om det Här. 

 Vilken hjälp ger verktyget

Värdeflödesanalys ger möjlighet att

  • Se hela värdeflödet.
  • Se samband mellan information och materialflöden.
  • Identifiera källor till slöseri.
  • Sätta fokus på och prioritera förbättringsåtgärder
  • Måla upp en bild av ett önskvärt framtida tillstånd.