SMED

SMED – Omställningseffektivitet

SMED, även kallad omställningseffektivitet, står för Single Minute Exchange of Dies (en-minuts byte av verktyg) och är en metod som används för att reducera ställtider. Metoden utvecklades i bil-industrins pressverkstäder, där verktyg med en vikt på upp till flera ton tog timmar eller dagar att byta ut. På vissa fabriker lyckades man få ned ställtiden till under tio minuter. Observera att namnet SMED är något missvisande. Målet var inte att nå en ställtid under minuten, utan en ensiffrig ställtid dvs 1 – 9 minuter.

I SMED används uttrycken Intern och Extern ställtid. Intern ställtid är saker som MÅSTE utföras när maskinen står till, till exempel koppla bort hydraulslangar. Extern ställtid är saker som KAN göras innan och efter maskinen stoppas. Typisk extern ställtid är att hämta ny produktionsorder, hämta verktyg eller att hämta material.

SMED-metoden är effektiv eftersom den kombinerar tekniska åtgärder med ett förändrat arbetssätt. Genom att jobba intensivt med SMED kan ofta stora ställtidsreduktioner uppnås. Viktigaste framgångsfaktorerna är teamarbete och kreativitet.  

Den idag helt överlägsna metoden för SMED analyser är att använda videoteknik, till exempel AVIXFördelen är att filmen bildar ett utgångsläge som ingen kan ifrågasätta. Filmen går också att se hur många gånger man vill. Filma gärna vid flera tillfällen för att fånga upp variationer och göra fler delaktiga i arbetet. Analysera ställarbetet utifrån videofilmen. 

Här kan du läsa mer om hur vi Jobbar med AviX

SMED följdes så småningom av OTED (One Touch Exchange of Die). OTED innebär ytterligare focus på kontinuerlig förbättring av ställtiden med målet att omställningen ska utföras med enbart ett enda handgrepp.  

Vilken hjälp ger verktyget, 

  • Kortare cykeltider 
  • Snabbare genomloppstid 
  • Förbättrat utnyttjande av utrustningar