Poka Yoke

Poka Yoke är en metod för att undvika eller upptäcka misstag innan de sker. Ordet betyder ungefär ”felsäkring” eller ”misstagssäkring”. Poka Yoke innebär att i möjligaste mån vidta åtgärder för att säkerställa att fel eller avvikelser inte kan inträffa, dvs. all form av förebyggande åtgärd för att fel i produktionen inte uppstår eller inte upptäcks. Det gäller inte bara montering utan även produktionens processer.

I sin enklaste form är det en mekanisk nyckling. Till exempel att en hankontakt konstrueras så att den bara kan placeras på rätt sätt i en honkontakt. USB minnen är konstruerade så att det bara kan sättas i på ett sätt.

Systemet används idag även i andra mer vardagliga sammanhang. Till exempel hängs lösa bommar upp före vägviadukter så att föraren i ett för högt fordon hinner uppfatta att fordonet är för högt och kan undvika att köra in i viadukten. Inom tillverkningsindustrin används det ofta så att en ljusmarkör visar en operatör var en detalj ska monteras och om den ska vändas i en viss riktning. Det är också vanligt att en utrustning för momentdragning kopplas till en ljusstapel som visar rött för fel åtdragningsvärde och grönt för Ok.

Att söka syndabockar vid misstag är sällan särskilt effektivt. Ägna istället mer energi åt att göra processerna felsäkra. Det ska vara lätt att göra rätt! Ju tidigare ett fel upptäcks desto enklare och billigare är det att åtgärda, därför kan Poka Yoke appliceras redan i konstruktionsstadiet av en produkt eller detalj. Konstruera detaljen så att det inte går att montera fel.

Vilken hjälp kan verktyget ge.

  • Förebygger slöseri
  • Jämnare flöde i produktionsprocessen
  • Jämnare leveranskvalitet
  • Enklare upplärning av operatörer