AviX

Det som inte mäts går heller inte att förbättra.
Ett kanske något drastiskt påstående, men faktum är att genom att bättre känna sina produkter och processer är det möjligt att uppnå bättre resultat i förbättringsarbetet av produkter och processer. 

AviX är en videobaserad mjukvara och består av flera moduler som alla syftar till att förbättra företagets konkurrenskraft inom både produktion och konstruktion. AviX är ett sätt att samla all data för till exempel metod- och tidsstudier, linebalansering och FMEA på ett och samma ställe i ett och samma system. 

AviX Moduler 

METHOD – Metod- och tidsstudier 

AviX Method använder sig av MTM-baserade standardtider för att tidsätta arbetsoperationer och skapar på så sätt grunddata för balansering och kalkylering samt tydliga arbetsinstruktioner. 

Standardtiderna som ges kan användas till förbättringsarbete, kapacitetsberäkningar, kalkyler och andra typer av beslutsunderlag. 

RESOURCE BALANCE – Effektiv flödesoptimering 

I AviX Resource Balance kan hela produktionslinor byggas upp med data för att stödja arbetet med balansering. Verktyget visualiserar 

förluster orsakade av ojämnt arbetsinnehåll såväl mellan stationer som mellan montörer. Dessa förluster presenteras visuellt i en graf och numeriskt i en dynamisk tabell.  Genom att reducera förlusterna ökar produktiviteten och olika förslag till bättre sekvens och arbetsfördelning tas enkelt fram.

 

 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

Ett systematiskt arbetssätt att hitta och prioritera rätt åtgärder för förebyggande av kvalitetsavvikelser oavsett om orsakerna är process (P-FMEA) eller konstruktionsrelaterade (D-FMEA). 
Modulen ger dig möjlighet att skapa en ny analys eller att ändrafölja upp och förbättra en befintlig FMEA-analys.  

 

 

SMED – Ställtidsoptimering 

SMED (Single Minute Exchange of Die). 

Ju snabbare och effektivare en omställning kan genomföras desto mindre blir stilleståndstiden och produktiviteten ökar. Tänk den optimala omställningen som ett pit-stop i Formel 1. Det ska gå enkelt, snabbt och på rätt sätt.  Filmning visualiserar omställningen och eliminerar risken för att viktiga händelser eller problem går förlorade i analysen. Omställningens strukturuppbyggnad i AviX går snabbt även vid långa (>1h) omställningar och ger direkt indelning i inre (intern) och yttre (extern) omställningstid.  

DFX – Design For Excellence 

DFX står för olika utvärderingsmetoder som har till syfte att förbättra konstruktioner ur olika avseenden. AviX DFX är samlingsnamnet för den modul där fokus läggs på produkten och dess konstruktion. I begreppet DFx ingår vanligtvis ett antal olika områden för analyser som till exempel DFA (Design For Assembly), DFAA (Design For Automated Assembly), DFM (Design For Manufacturing) med flera.  

 ERGO – Visuell Ergonomi För Förbättrad Arbetsplats 

Med allt högre ställda krav på produktionsflöden blir ergonomi en allt viktigare faktor.  
AviX Ergo är en AviX-modul för att förbättra arbetsplatsens ergonomi genom att med videoteknik analysera och förbättra ergonomi, kvalitet och produktivitet. 
AviX Ergo kombinerar AviX Methods analys av arbetsplatsen med den erkända Borg CR-10 skalan för att bestämma såväl fysiologiska som psykologiska ansträngningar. 

 

AviX – Vilken hjälp ger verktyget 

  • Förbättringar i produktionsprocessen, detaljerna från AviX-analysen gör det enkelt och visuellt att påvisa förbättringspotential och problem. 
  • Minskad uppdaterings & hanteringstid, all data hänger ihop d.v.s. en förändring av metodsekvensen påverkar direkt balansen och arbetsinstruktionen. 
  • Gör mer på mindre tid, när du analyserar data i AviX så skapas inte bara en sekvens utan även till exempel metod/tidsstudien, arbetsinstruktionen och P-FMEA.