5S

5S – Ordning och reda

Ett återkommande problem på många arbetsplatser är att skapa och behålla ordning och reda.

Mycket tid går åt till att leta efter verktyg, material, ritningar och dokument. I vissa fall innebär bristen på ordning också en direkt säkerhetsrisk. Med fem enkla steg, som utgår från den japanska metoden 5S, går det att skapa ett strukturerat arbetssätt och komma till rätta med detta, både i verkstaden och på kontoret. 5S är ofta det första steget och grunden i ett längre förbättringsarbete.

Sortera (Seiri)

Gå igenom arbetsplatsen, inventera och sortera allt som finns där: maskiner, möbler, verktyg, material och annat. Släng, återvinn, ge bort, flytta eller gör er av med det som är onödigt.

Systematisera (Seiton)

Placera allt som behövs vid en viss arbetsstation inom nära räckhåll och märk ut platsen där varje sak ska finnas. Försök att placera saker som används ofta närmast den som arbetar vid stationen.

Städa (Seiso)

Gör ordentligt rent på arbetsplatsen och sätt standarden för hur ni ska ha det framöver. Enkelt underhåll av eventuella maskiner och annan utrustning ingår också. Ta foton på hur det ska se ut när allt är ordnat och rengjort.

Standardisera (Seiketsu )

Gör ordningen till en vana. Skapa rutiner och bestäm vilken sorts rengöring som ska göras varje dag och vilken som ska göras med längre intervaller. Gör checklistor, scheman, instruktioner och annat som hjälper er att komma ihåg vad som ska göras, när och av vem.

Se till (Shitsuke)

Håll ordningen, följ upp och förbättra rutiner och att-göra-listor, så att 5S-arbetet fortsätter att utvecklas.

Med en väl fungerande 5S rutin skapas möjligheter som:

  • Att slippa leta
  • Effektivare utnyttjande av ytor
  • Minskad skaderisk
  • Underlättar städning och rengöring
  • Bättre ergonomi

Deva erbjuder utbildning inom 5S

Vi har utbildningar som passar alla nivåer och företag. Skulle du mot förmodan inte tycka att något av våra standardpaket passar, kundanpassar vi självklart för just er verksamhet.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar: