Projektledning

Projektledar metodik

Vi har bred erfarenhet av projektledning

Våra ingenjörer har lång erfarenhet av projektledning inom samtliga produktionsutvecklingsområden, kvalitet, logistik och produktionsteknik. Vi har kompetensen som krävs för att hjälpa till med allt från utveckling av projektmodeller till att kliva in som projektledare i såväl små som stora uppdrag, både i ren projektform och linjeform. Vi har erfarenhet av att driva kvalitetsutvecklings- investerings- och industrialiseringsprojekt från förstudie till implementering. Våra konsulter arbetar även som leveransprojektledare med ansvar för omfattande kundordrar från konstruktion till tillverkning och leverans med kontinuerliga avstämningar med era kunder.

 

SMART Mål modell

Fokusområden och verktyg

Vi är experter på att balansera helikopterperspektiv med strukturerad projektledning och detaljkunskaper där vi taktar fram projektet milstolpe för milstolpe. Vi har erfarenhet av olika typer av projektmodeller så som exempelvis gatemodellen och arbetar gärna med visuell styrning och verktyg så som WBS, FMEA, Gantt-schema och SWOT. MS- project och Primavera är exempel på programvaror som vi använder oss av i projekten.

Exempel från verkligheten

Några exempel på vad vi hjälpt kunder med i form av projektledningsuppdrag är kvalitetssäkring av produktion, införande av avvikelsehanteringssystem och kvalitetsförbättringsprojekt inom R&D. Vi har även erfarenhet av att leda projekt inom maskininvesteringar, maskinombyggnader, layoutförändringar, fabriksflyttar samt planering och nybyggnation av fabriker.

 

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Jonas så berättar han om våra tjänster inom projektledning.