Produktionsteknik

Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom produktionsteknik. Tillsammans med er leder vi förändringar i er process inom till exempel industrialisering av nya produkter, flödesoptimering, lageromsättning och produktivitetsanalys med implementation. Grunden är att skapa en långsiktighet genom att engagera och få alla medarbetare delaktiga. Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och har stor vana att identifiera och lösa utmanande problemställningar för att sedan leverera bestående resultat.

Exempel på arbetsområden:

  • Processer & flöden
  • Ständiga förbättringar
  • Arbetsstudier / klockstudier / videoanalys
  • Beteende & inställning
  • Maskineffektivitet
  • Mål & resultat
  • Beredning / instruktioner
  • Projektledning

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Wilhelm så berättar han mer om våra tjänster inom produktionsteknik.

Wilhelm Hedblad   
072-833 88 10