Produktionsteknik

Produktionsteknik är ett brett begrepp som kan innefatta det mesta inom produktionsutveckling,
det kan handla om allt från förbättring och effektivisering av maskiner, arbetssätt och processer till implementering av helt nya maskin- eller montageliner.

Våra produktionsingenjörer utgör ett brett spektra av kvalificerade kompetenser inom produktionsteknik.
Typiska arbetsområden är införande av Lean-principer och ständiga förbättringar, kartläggning och
analyser av processer och flöden, tidsstudier, beredning och instruktioner.
Vi kan gå in som produktionsteknisk projektledare eller projektmedlem i projekt som exempelvis industrialisering av nya produkter,
flödesoptimering, lageromsättning och produktivitetsanalyser. Där arbetar vi med verktyg som bland annat Value Stream Mapping, 5S, 5why, balansering och tidsstudier.

Exempel på projekt som vi hjälpt våra kunder med är uppgradering av taktat enstycksflöde för en montageline, införande av Lean-principer

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Andreas så berättar han om våra tjänster inom produktionsteknik.