Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys – Webinar

Den 4 juni sände Deva i samarbete med Mälardalens högskola ett webinarium om value stream mapping eller värdeflödesanalys. I detta fick åhörarna en presentation om vad teorin säger om VSM  och senare i webinariet även ett par olika case från verkliga analyser.

Med detta webinarium vill vi hjälpa företag att nå sin fulla potential samt att ge metoder och verktyg att sänka sina kostnader.
Vi vill ge en grundförståelse av vad som är möjligt att uppnå i och med att man jobbar med flödet och läger i sin verksamhet. Några av fördelarna listar vi nedan.

Det gjordes en inspelning av detta webinarium fyll i formuläret nedan så mailar vi ut en länk 

 

Värdeflödesanalys

 

 • Få större förståelse för produktionsprocessen
 • Öka produktiviteten
 • Öka kvalitet
 • Öka omsättningshastigheten
 • Effektivisera materialflödet
 • Identifiera flaskhalsar
 • Sänk genomloppstiden
 • Minska lagerkostnader
 • Utjämna produktionen
 • Skapa förutsägbara processer
 • Identifiera slöserier
 • Identifiera avvikelser
 • Öka yteffektiviteten
 • Implementera 5S

Devas erbjudande

Om du känner att ni behöver mer hjälp igång eller bara vill ha någon att luta er på i eran resa erbjuder vi anpassat stöd efter era behov, Till exempel

-Coaching för VSM
-Förstudie med hjälp av VSM
-Framtagande av förbättringsförslag från analysen av VSM
-Helt paket med VSM, coaching, förstudie, analys, förbättringsförslag, genomförande av förbättring samt uppföljning av resultat

Vill du veta mer om vad vi kan göra för er kontakta Anders direkt

 

Fyll i formuläret så mailar vi ut länken