Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys – Webinar

Den 4:e juni 14:00 till 15:00 kommer Deva tillsammans med Mälardalens Högskola, MDH, att sända ett webinarium om value stream mapping, VSM, där du får metoder och verktyg för att förbättra din produktivitet, sänka lagerkostnader, öka processkapaciteten och öka produktionskvaliteten. Det känns mer aktuellt nu en någonsin att se över sitt värdeflöde inför eventuella ändringar i supplychain i och med rådande omständigheter.

Vi vill ge er en grundförståelse av vad som är möjligt att uppnå i och med att man jobbar med flödet och lager i sin verksamhet. Några av fördelarna listar vi nedan.

Värdeflödesanalys

 

 • Få större förståelse för produktionsprocessen
 • Öka produktiviteten
 • Öka kvalitet
 • Öka omsättningshastigheten
 • Effektivisera materialflödet
 • Identifiera flaskhalsar
 • Sänk genomloppstiden
 • Minska lagerkostnader
 • Utjämna produktionen
 • Skapa förutsägbara processer
 • Identifiera slöserier
 • Identifiera avvikelser
 • Öka yteffektiviteten
 • Implementera 5S

Anmälan gör du via formuläret nedan

Devas erbjudande

Om du känner att ni behöver mer hjälp igång eller bara vill ha någon att luta er på i eran resa erbjuder vi anpassat stöd efter era behov, Till exempel

-Coaching för VSM
-Förstudie med hjälp av VSM
-Framtagande av förbättringsförslag från analysen av VSM
-Helt paket med VSM, coaching, förstudie, analys, förbättringsförslag, genomförande av förbättring samt uppföljning av resultat

Vill du veta mer om vad vi kan göra för er kontakta Anders direkt

 

Anmälan till webinar