Logistik

Jerker Jansson
079-06 311 38
jerker.jansson@prevas.se

Effektiv logistik och supply chain management är viktiga bidrag till ett företags lönsamhet och utveckling. Logistik är ett brett begrepp som innefattar allt från planering till implementering och styrning av materiella och administrativa flöden från leverantör till slutkund samt eftermarknad.

Våra logistikingenjörer har lång erfarenet av utveckling av industriella processer och internlogistik. I utvecklingsprojekt ingår våra konsulter som projektledare eller som resurser i en projektgrupp. Våra konsulter har erfarenhet och kompetens inom lean- principerna, kaizen events, värdeflödesanalyser, processförbättringar och ständiga förbättringar. Vi kan gå in i såväl stora som små projekt rörande både inkrementell och radikal utveckling, allt från prognos- och kapacitetsplanering till produktion, inköp och eftermarknad. Våra konsulter kan också axla roller så som interimschefer inom logistik.

Vi har erfarenhet av att arbeta med effektivisering av material-, processflöden och förbättrad distribution. Process- och verksamhetsutveckling inom materialhantering och lager samt lageromsättningsoptimering är andra exempel på områden som vi har erfarenhet inom.

Några resultat från logistikarbetet ute hos våra kunder är stora effektiviseringar inom både administration och materialflöden, ytoptimering, fördubblad kapacitet samt förbättrad ergonomi och säkerhet.

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa ditt företag med inom området logistik