Kvalitet

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet är ett brett begrepp som inom produktionsutveckling innefattar en mängd olika områden. Ett väl fungerande kvalitets- och förbättringsarbete är en viktig bidragande faktor till företags lönsamhet och framgång. Vi på Deva Mecaneyes har kompetensen att leda och stötta genomförandet av kvalitetsförbättrande åtgärder tillsammans med er. Våra ingenjörer har lång erfarenhet inom kvalitets- och ledningssystem samt arbeten inom miljö och arbetsmiljö. Följande områden är vi verksamma inom:

Problemlösning

Grunden i problemlösning är datainsamling, analys av data och identifiering av rotorsaker, vilket vi gör med stöd av DMAIC eller PDCA plus en uppsättning av kvalitetsverktyg (7QC). Efter detta kan möjliga åtgärder utvärderas och implementeras, vilket vi naturligtvis hjälper er med.

Kvalitetssäkring

Vi har erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkring av olika projekt, utvecklings-, leverans- eller NPI-projekt. Eller kvalitetssäkring av processer, produkter och maskiner. Vi använder os av verktyg och metoder som DFA, riskanalys (FMEA) och Standardiserat arbetssätt, MSA och statistisk processtyrning och är väl förtrogna med APQP- och PPAP- processen.

Ledningssystem

Vi hjälper er med att uppgradera ledningssystemets innehåll så att det överensstämmer med både er verksamhet och vald standard, så länge det handlar om ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö), 45001 (arbetsmiljö), 50001(energiledning), IATF 16949 (bilindustrin), IRIS (tågindustri) eller MDR (medicintekniska hjälpmedel). Och behöver ni support med engagemang eller kunskap om Ledningssystem så bollar vi gärna de frågorna!

Ständiga förbättringar och processutveckling

Våra konsulter arbetar med ständiga förbättringar genom en tydlig avvikelsehantering, visualisering och problemlösning vilket ger ett förbättrat normalläge. Genom intervjuer och processkartläggning tar vi fram förslag på förbättrade arbetssätt.

Kvalitetsutveckling av underleverantörer

Vi har erfarenhet av kravställning på underleverantörer, samt planering och genomförande av revisioner hos de samma. Och vill ni ha hjälp med auditeringsmallar så fixar vi det. Vi arbetar gärna med prestandamätningar och reklamationshantering, men tar ännu hellre ett helhetsgrepp för att få till ett framgångsrikt samarbete med leverantörerna.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Cecilia så berättar hon om våra tjänster inom kvalitet och leverantörsutveckling.