Utbildning i 5S

Vill ni öka er konkurrenskraft och ständigt utveckla er verksamhet?

Om svaret är ja på den frågan vi hjälpa er att bli en verksamhet i världsklass. Vi erbjuder utbildning i 5S där vi hjälper er att starta upp resan.

Upplägget är flexibelt.

 • Halvdag, 3800 SEK– lär er den teoretiska grunden om 5S 
 • Heldag, 6500 SEK– för att skapa större förståelse varvar vi teori med praktiska övningar/workshops tillsammans med er
 • Kundanpassad utbildning (pris efter förfrågan) – vi går grundligt genom teori och workshop i er verksamhet anpassad efter era förutsättningar och mål

 

 

 

Varför 5S?

 • Säkerhet – minska risken för skador på medarbetare och utrustning.
 • Upptäcka avvikelser – se direkt om något är fel, om något saknas eller är på fel plats.
 • Förutsägbarhet – 5S bidrar till förutsägbarhet vilket gör att behov av underhåll och reparationer upptäcks tidigt och kan avhjälpas innan akut stillestånd inträffar.
 • Ordning och reda – var sak på sin plats.
 • Effektivitet – för att slippa leta efter saker. Var sak finns på bestämd plats tillsammans med arbetsinstruktioner.
 • Målet – medarbetarna ska kontinuerligt leta efter förbättringar i verksamheten och minimera slöserier (mental omställning).

5S delar

 • Sortera (seiri 整理) verktyg och material som används på arbetsplatsen. Skilj det som är nödvändigt, från det som inte är det.
 • Systematisera(seiton 整頓) det som är nödvändigt så att det är lättillgängligt. Ge det en given lämplig plats och tag bort annat.
 • Städa/skick (seiso 清掃) regelbundet. Liten städning varje dag. Större rengöring varje vecka.
 • Standardisera (seiketsu 清潔) de dagliga rutinerna. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler.
 • Se till/Sköt om (shitsuke 躾) att ordningen hålls. Förbättra att-göra-listorna steg för steg

 

Anmäl ditt intresse via formuläret nedan så kommer vi kontakta dig med mer information.

Du kan även läsa mer om 5S här