Erbjudande Produktionsutveckling

Exklusiva introduktionserbjudanden – Vilstagruppen 

Vi erbjuder en unik möjlighet för er att komma vidare med ert utvecklingsarbete i er verksamhet.  Ta hjälp av någon av våra experter eller varför inte flera. Nedan följer tre möjligheter från våra olika verksamhetsområden inom operation development.

Logistikutveckling

Låt Deva hjälpa till med grunden för utveckling av er produktion genom värdeflödesanalys. Deva erbjuder workshop under 3 dagar för att hitta flaskhalsar i produktionen och förslag till åtgärder att lösa dessa.

Vill du veta mer gå vidare här

Kvalitetsutveckling

Genomföra en workshop 3 timmar för att skapa förbättringsarbete med våra seniora utvecklare och erhåll förslag och checklistor mm för att uppnå bättre produktivitet.

Vill du veta mer gå vidare här

Produktionsutveckling

Deva erbjuder 3 halvdagar med seniora produktionstekniker som tillsammans med er personal identifierar, avgränsar och prioriterar förbättringspotentialen i er produktion. Ett sätt att få stöd och komma vidare.

Vill du veta mer gå vidare här