CE-märkning / Maskinsäkerhet

Vi har lång erfarenhet av CE-märkning och maskinsäkerhet, både att hjälpa till vid framtagning av ny utrustning samt vid ombyggnationer av befintlig.

  • Verksamma inom CE sedan 1995
  • Riskanalyser och konsultation inom maskindirektivet
  • Utbildningar inom CE-märkning och maskindirektivet
  • Genomförande av kompletta CE-certifieringar kopplat till maskindirektivet
  • Behovsanalys gällande maskinsäkerhet
  • Medlem i SIS TK 282

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Juha så berättar han mer om våra tjänster inom CE-märkning och maskindirektivet.

Juha Witikainen   
072-512 44 00
juha.witikainen@deva.se