Produktionsutveckling

Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och en stor vana att identifiera och lösa utmanande problemställningar med bestående resultat.

Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom lean verktyg, verksamhetsanalys, produktivitetsförbättring, kvalitetssäkring, projektledning och CE-märkning/maskinsäkerhet.

För mer information, hör av dig till Jonas Eriksson på:
073-096 05 60

Kvalitet

Kvalitet och leverantörsutveckling, ledningssystem

Lyftredskap – projekt

Åtagandeprojekt inom lyftredskap och produktionsutrustning

Logistik

Materialflöden, lagerhantering, interimschefer

Projektledning

Kvalitet, produktionsteknik, industrialisering, maskininvestering

CE-märkning / Maskinsäkerhet

Riskanalyser, konsultation inom maskindirektivet

Produktionsteknik

Industrialisering ny produkt, flödes optimering, produktivitets analys.