Sekundärkonstruktion

Våra konsulter inom sekundärkonstruktion säkerställer att era projekt genomförs inom budget och tid och möter lagkrav och standarder. Vi har ofta en ledande roll inom sekundärkonstruktioner i stora och komplexa högspännings- luft- och gasisolerade projekt i olika elförsörjningsanläggningar.

Exempel på uppdragsområden:

  • Förbereda/validera och godkänna konstruktionen för skydds- och kontrollsystem (P&C) för HV- och MV-stationer.
  • Framtagning av en/tre linjescheman, kontrollscheman, sammanställning- och kopplingsscheman, relälayout och kabeltabeller.
  • Tekniska beräkningar och tekniska inköpsspecifikationer för komponenter inom hjälpkraftsystem.
  • Information för civil design och samordning av gränssnitt mellan alla discipliner
  • BOM- och kostnadsberäkning, avvikelser och förtydliganden
  • Granskning av leverantörers design, FAT-planer, delta i FAT och SAT
  • Tekniskt stöd i anbud och relaterade dokument
  • Sitefrågor och slutdokumentation