Projektledning

Våra projektledare tar rollen att leda och samordna Ekraftsprojekt med ansvar för kvalitet, budget, tidsramar och uppföljning. Vi har stor variation på våra uppdrag, både när det kommer till inriktning och nivå.

Exempel på uppdragsområden:

  • Riskhantering
  • Besiktning av anläggningar
  • FAT och SAT
  • Upphandling av leverantörer
  • Byggherrekalkyler
  • Prognosarbete och investeringsbedömningar