Primärkonstruktion

Våra konsulter inom primärkonstruktion är experter på att följa lagkrav och standarder för att säkerställa att projekt genomförs inom budget och i tid. Vi arbetar ofta med elektromekanisk konstruktion i stora och komplexa högspännings- luft- och gasisolerade projekt i olika elförsörjningsanläggningar. Vi utvecklar tekniska koncept, arbetar med specifikationer och val av komponenter och anslutningsmaterial, tar fram stationslayouter, tillhörande detaljritningar, samt dokument enligt applicerbara standarder, processer och kundspecifikationer.

Exempel på uppdragsområden:

  • Tekniska beräkningar och inköpsspecifikationer
  • Scheman för primär utrustning
  • Samordning av gränssnitt mellan konstruktionsplanering, stålkonstruktion och komponentleverantörer.
  • BOM- och kostnadsberäkning, avvikelser och förtydliganden
  • Granskning av leverantörers design, FAT-planer, delta i FAT och SAT
  • Tekniskt stöd i anbud och relaterade dokument
  • Sitefrågor och slutdokumentation