En nyckelspelare i den nya elkraftsrevolutionen

Sverige står inför en gigantisk ingenjörsmässig förändring. Sol- och vindkraften ökar snabbt, vilket ställer nya krav på elnätet. Elfordon kommer på bred front och med dem en omfattande laddningsinfrastruktur. Som ledande tjänste- och kompetenspartner står Deva mitt i centrum av den nya elkraftsrevolutionen.

Vi måste öka tempot mot vår fossilfria, klimatsmarta framtid. Omställningen av energisektorn är ett viktigt led mot att nå målet. Det gör elkraftsindustrin till en av morgondagens stora tillväxtbranscher.

Elkraftsrevolutionen har redan hunnit starta och varva upp. Just nu pågår utbyggnaden av förnybar elenergi, främst sol- och vindkraft, vilket kräver en omställning till smarta elnät (smart grids) för att hantera de ofta varierande effektflödena.

När utrullningen av elbilar och andra elfordon tar fart på allvar måste laddningsinfrastrukturen utökas i snabb takt. Det ställer i sin tur högre krav på elnäten som behöver byggas ut och moderniseras.

Vi kommer att se utbyggnaden av nya mikronät (micro grids) som elförsörjer samhällen eller stadsdelar liksom smarta hus som sänker elförbrukningen och gör det möjligt även för hushåll att sälja och köpa el på en utvecklad marknad.
Mycket av detta sker nu och det sker snabbt. Stora förändringar som kräver stora ingenjörsinsatser.

”Deva är perfekt positionerade för att ta en ledarroll i elkraftsrevolutionen. Vi delar vår kompetensbas i Västerås med många etablerade branschföretag som ABB, Siemens, Bombardier och Westinghouse.”

Vår expertis och erfarenhet av avancerat ingenjörsarbete i Sveriges energi- och elkraftcentrum gör oss attraktiva som arbetsgivare för de mest kvalificerade ingenjörerna – från världens alla hörn.