Utveckling och beräkning

Vi är ett dedikerat team av ingenjörer och projektledare med nedan erbjudande från kontoret:

  • Åtagandeprojekt, vi tar ansvar för utveckling av kompletta produkter från start-till-mål.
  • Kompletta leveranser från lyftkoncept till färdigt lyftredskap och monteringsfixturer till produktionsuttrusning och maskiner med integrerade styrsystem.
  • Kvalificerad kompetens inom CE-märkning/maskinsäkerhet. Vi erbjuder bred kunskap inom områden så som förstudier, konceptframtagning, realisering, tillverkning, teknisk dokumentation. Vi har även gedigna kunskaper avseende visualisering, tillämpad mekanik och 3D-modellering.
  • Tekniska beräkningar inom hållfasthet, dynamik och vibrationer, värme och strömning, tryckstegrering vid ljusbåge, strukturoptimering

För mer information, hör av dig till Magnus Löfberg på:

Åtagandeprojekt

Produktutveckling från start-till-mål

Lyftredskap och produktionsutrustning

Kundanpassade lyftredskap och produktionsutrustning

CE märkning och maskinsäkerhet

Riskanalyser, konsultation inom maskindirektivet

Produktionsutveckling

Vi på Deva Mecaneyes har en gedigen tro på svensk industri. Vår mission är att stödja ledande industribolag i arbetet med att nå en absolut världsklass och därigenom skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt. Inom produktionsutveckling samarbetar vi med ledande industribolag i Mälardalen med uppdrag inom kvalitet, logistik, produktionsteknik och projektledning.

Vi har kunnig och nytänkande personal med unika kompetenser inom produktionsutveckling. Tillsammans med er leder vi förändringar i er process inom till exempel industrialisering av nya produkter, flödesoptimering, lageromsättning och produktivitetsanalys med implementation. Grunden är att skapa en långsiktighet genom att engagera och få alla medarbetare delaktiga. Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och är vana vid att identifiera och lösa utmanande problemställningar för att sedan leverera bestående resultat. Exempel på områden där vi idag är verksamma är inom arbete med lean produktion, linebalansering, maskininvestering, layoutoptimering, beredning, utbildning och projektledning.

Våra konsulter kännetecknas av att de är positiva, kreativa och drivna personer som gillar att arbeta både självständigt och i grupp och har ett genuint teknikintresse. För oss är det viktigt att vara flexibla för att kunna arbeta med både stora och små projekt oavsett storlek på företag. Våra konsulter har en förmåga att arbeta med detaljer samtidigt som de ser helheten i er verksamhet.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom våra respektive tjänsteområden, kvalitet, logistik, produktionsteknik och projektledning.

 

Kvalitet

Kvalitet och leverantörsutveckling, ledningssystem

Logistik

Materialflöden, lagerhantering, interimschefer

Projektledning

Kvalitet, produktionsteknik, industrialisering, maskininvestering

Produktionsteknik

Industrialisering ny produkt, flödes optimering, produktivitets analys.

Produktutveckling

Inom mekanik har våra ingenjörer gedigen erfarenhet av till exempel:

  • Produktutveckling
  • Anläggningskonstruktion
  • Verktygskonstruktion
  • Maskinkonstruktion
  • Roterande maskiner
  • System och produktintegration

Vi erbjuder bred kunskap inom områden så som förstudier, konceptframtagning, realisering, tillverkning, teknisk dokumentation. Vi har även gedigna kunskaper avseende visualisering, tillämpad mekanik och 3D-modellering.

Våra konstruktörer och produktutvecklare har ett stort engagemang med hög flexibilitet kombinerat med lång industriell erfarenhet och kvalificerade ingenjörsutbildningar.

För mer information, hör av dig till Joakim Sverin på:

Tekniskprojektledning

Erfarna ingenjörer inom projektledning

El och automation

Erfarna ingenjörer inom elkonstruktion

Mekanisk konstruktion

Erfarna ingenjörer inom mekanisk konstruktion