En nyckelspelare i den nya elkraftsrevolutionen

Sverige står inför en gigantisk ingenjörsmässig förändring. Sol- och vindkraften ökar snabbt, vilket ställer nya krav på elnätet. Elfordon kommer på bred front och med dem en omfattande laddningsinfrastruktur. Som ledande tjänste- och kompetenspartner står Deva mitt i centrum av den nya elkraftsrevolutionen.

Vi måste öka tempot mot vår fossilfria, klimatsmarta framtid. Omställningen av energisektorn är ett viktigt led mot att nå målet. Det gör elkraftsindustrin till en av morgondagens stora tillväxtbranscher.

Elkraftsrevolutionen har redan hunnit starta och varva upp. Just nu pågår utbyggnaden av förnybar elenergi, främst sol- och vindkraft, vilket kräver en omställning till smarta elnät (smart grids) för att hantera de ofta varierande effektflödena.

När utrullningen av elbilar och andra elfordon tar fart på allvar måste laddningsinfrastrukturen utökas i snabb takt. Det ställer i sin tur högre krav på elnäten som behöver byggas ut och moderniseras.

Vi kommer att se utbyggnaden av nya mikronät (micro grids) som elförsörjer samhällen eller stadsdelar liksom smarta hus som sänker elförbrukningen och gör det möjligt även för hushåll att sälja och köpa el på en utvecklad marknad.
Mycket av detta sker nu och det sker snabbt. Stora förändringar som kräver stora ingenjörsinsatser.

”Deva är perfekt positionerade för att ta en ledarroll i elkraftsrevolutionen. Vi delar vår kompetensbas i Västerås med många etablerade branschföretag som ABB, Siemens, Bombardier och Westinghouse.”

Vår expertis och erfarenhet av avancerat ingenjörsarbete i Sveriges energi- och elkraftcentrum gör oss attraktiva som arbetsgivare för de mest kvalificerade ingenjörerna – från världens alla hörn.

Utveckling och beräkning

Vi är ett dedikerat team av ingenjörer och projektledare med nedan erbjudande från kontoret:

  • Åtagandeprojekt, vi tar ansvar för utveckling av kompletta produkter från start-till-mål.
  • Kompletta leveranser från lyftkoncept till färdigt lyftredskap och monteringsfixturer till produktionsuttrusning och maskiner med integrerade styrsystem.
  • Kvalificerad kompetens inom CE-märkning/maskinsäkerhet. Vi erbjuder bred kunskap inom områden så som förstudier, konceptframtagning, realisering, tillverkning, teknisk dokumentation. Vi har även gedigna kunskaper avseende visualisering, tillämpad mekanik och 3D-modellering.
  • Tekniska beräkningar inom hållfasthet, dynamik och vibrationer, värme och strömning, tryckstegrering vid ljusbåge, strukturoptimering

För mer information, hör av dig till Magnus Löfberg på:

Åtagandeprojekt

Produktutveckling från start-till-mål

Lyftredskap och produktionsutrustning

Kundanpassade lyftredskap och produktionsutrustning

CE märkning och maskinsäkerhet

Riskanalyser, konsultation inom maskindirektivet

Operations Development and Management

 

Vi på Prevas har en gedigen tro på svensk industri. Vår mission är att stödja ledande industribolag i arbetet med att nå en absolut världsklass och därigenom skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt. Inom produktionsutveckling samarbetar vi med ledande industribolag i Mälardalen med uppdrag inom kvalitet, logistik, produktionsteknik och projektledning.

Vi har kunnig och nytänkande personal med unika kompetenser inom produktionsutveckling. Tillsammans med er leder vi förändringar i er process inom till exempel industrialisering av nya produkter, flödesoptimering, lageromsättning och produktivitetsanalys med implementation. Grunden är att skapa en långsiktighet genom att engagera och få alla medarbetare delaktiga. Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och är vana vid att identifiera och lösa utmanande problemställningar för att sedan leverera bestående resultat. Exempel på områden där vi idag är verksamma är inom arbete med lean produktion, linebalansering, maskininvestering, layoutoptimering, beredning, utbildning och projektledning.

Våra konsulter kännetecknas av att de är positiva, kreativa och drivna personer som gillar att arbeta både självständigt och i grupp och har ett genuint teknikintresse. För oss är det viktigt att vara flexibla för att kunna arbeta med både stora och små projekt oavsett storlek på företag. Våra konsulter har en förmåga att arbeta med detaljer samtidigt som de ser helheten i er verksamhet.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom våra respektive tjänsteområden, kvalitet, logistik, produktionsutveckling och projektledning.

 

Verktygslåda

Här kan du läsa mer om en del av de verktyg vi använder oss av.

Kvalitet

Kvalitet och leverantörsutveckling, ledningssystem

Logistik

Materialflöden, lagerhantering, interimschefer

Projektledning

Kvalitet, produktionsteknik, industrialisering, maskininvestering

Produktionsteknik

Industrialisering ny produkt, flödes optimering, produktivitets analys.

Produktutveckling

Inom mekanik har våra ingenjörer gedigen erfarenhet av till exempel:

  • Produktutveckling
  • Anläggningskonstruktion
  • Verktygskonstruktion
  • Maskinkonstruktion
  • Roterande maskiner
  • System och produktintegration

Vi erbjuder bred kunskap inom områden så som förstudier, konceptframtagning, realisering, tillverkning, teknisk dokumentation. Vi har även gedigna kunskaper avseende visualisering, tillämpad mekanik och 3D-modellering.

Våra konstruktörer och produktutvecklare har ett stort engagemang med hög flexibilitet kombinerat med lång industriell erfarenhet och kvalificerade ingenjörsutbildningar.

För mer information, hör av dig till Joakim Sverin på:

Tekniskprojektledning

Erfarna ingenjörer inom projektledning

El och automation

Erfarna ingenjörer inom elkonstruktion

Mekanisk konstruktion

Erfarna ingenjörer inom mekanisk konstruktion