Produktionsutveckling

Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och en stor vana att identifiera och lösa utmanande problemställningar med bestående resultat.

Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom lean verktyg, verksamhetsanalys, produktivitetsförbättring, kvalitetssäkring, projektledning och CE-märkning/maskinsäkerhet.

För mer information, hör av dig till Jonas Eriksson på:
073-096 05 60

Kvalitet

Kvalitet och leverantörsutveckling, ledningssystem

Lyftredskap – projekt

Åtagandeprojekt inom lyftredskap och produktionsutrustning

Logistik

Materialflöden, lagerhantering, interimschefer

Projektledning

Kvalitet, produktionsteknik, industrialisering, maskininvestering

CE-märkning / Maskinsäkerhet

Riskanalyser, konsultation inom maskindirektivet

Produktionsteknik

Industrialisering ny produkt, flödes optimering, produktivitets analys.

Produktutveckling

Inom mekanik har våra ingenjörer gedigen erfarenhet av till exempel:

  • Produktutveckling
  • Anläggningskonstruktion
  • Verktygskonstruktion
  • Maskinkonstruktion
  • Roterande maskiner
  • System och produktintegration

Vi erbjuder bred kunskap inom områden så som förstudier, konceptframtagning, realisering, tillverkning, teknisk dokumentation. Vi har även gedigna kunskaper avseende visualisering, tillämpad mekanik och 3D-modellering.

Våra konstruktörer och produktutvecklare har ett stort engagemang med hög flexibilitet kombinerat med lång industriell erfarenhet och kvalificerade ingenjörsutbildningar.

För mer information, hör av dig till Joakim Sverin på:
070-530 55 44

Projektledning

Erfarna ingenjörer inom projektledning

El & automation

Erfarna ingenjörer inom elkonstruktion

Åtagandeprojekt

Produktutveckling från start-till-mål

Mekanisk konstruktion

Erfarna ingenjörer inom mekanisk konstruktion