Produktionsutveckling

Våra ingenjörer har bred erfarenhet av metoder och verktyg på lednings- och specialistnivå och stor vana att identifiera och lösa utmanande problemställningar med bestående resultat. Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom lean verktyg, verksamhetsanalys, produktivitetsförbättring, kvalitetssäkring, projektledning och CE-märkning/maskinsäkerhet.

Kontakt:

Jonas Eriksson
Tel: 0730-960 560
jonas.eriksson@deva.se

Kvalitet

Kvalitet och leverantörsutveckling, ledningssystem

Lyftredskap – projekt

Åtagandeprojekt inom lyftredskap och produktionsutrustning

Logistik

Materialflöden, lagerhantering, interimschefer

Projektledning

Kvalitet, produktionsteknik, industrialisering, maskininvestering

CE / Maskinsäkerhet

Riskanalyser, konsultation inom maskindirektivet

Produktionsteknik

Industrialisering ny produkt, flödes optimering, produktivitets analys.

Produktutveckling inom mekanik och el

Inom mekanik har våra ingenjörer gedigen erfarenhet av till exempel

  • Produktutveckling
  • Anläggningskonstruktion
  • Verktygskonstruktion
  • Maskinkonstruktion
  • Roterande maskiner
  • System och produktintegration

Vi erbjuder bred kunskap inom områden så som förstudier, konceptframtagning, realisering, tillverkning, teknisk dokumentation. Vi har även gedigna kunskaper avseende visualisering, tillämpad mekanik och 3D-modellering.

Våra konstruktörer och produktutvecklare har ett stort engagemang med hög flexibilitet kombinerat med lång industriell erfarenhet och kvalificerade ingenjörsutbildningar.

Kontakt:

Joakim Sverin

joakim.sverin@deva.se

070- 530 55 44

Projektledning

Erfarna ingenjörer inom projektledning

Elkonstruktion

Erfarna ingenjörer inom elkonstruktion

Åtagandeprojekt

Produktutveckling från start-till-mål

Mekanisk konstruktion

Erfarna ingenjörer inom mekanisk konstruktion