Kunder

Vi har fått förtroendet att leverera kvalificerade tjänster och lösningar till ett antal av Mälardalens mest intressanta kunder. Vår kundbas utgörs av både stora, internationellt ledande industrikoncerner såväl som mindre bolag och spännande startups. Vi är även stolta och glada över att ha formaliserat våra relationer med flera av våra kunder genom formella ramavtal. Att vi som en mindre oberoende leverantör väljs ut som partner i stora upphandlingar ser vi som ett gott betyg.

Vi arbetar med olika affärsmodeller och som en oberoende partner är vi öppna för att hitta lösningar som passar Er som kund bäst.

 

Referenser

Deva Mecaneyes har sedan starten 1995 levererat ett stort antal projekt. Här nedan beskriver vi kortfattat några exempel på vad vi tillsammans med våra kunder kan åstadkomma.

Tabletop Unit

ABB har skapat en helt ny standard och flyttat operatörer från den bullriga och vibrerande kranen till ett ljust kontor.

Hamnkranar över hela världen styrs på distans med ABB Crane Systems avancerade styrsystem.

För att skapa ett modernt HMI som motsvarar samma nivå som systemet valde ABB att anlita en designstudio för att ta fram ett designkoncept på ny manöverpanel.

Deva tog därefter ansvaret för konstruktion, beräkningar, integration elektronik, leverantörsval och stöd vid upphandling.

Manöverpanelen blev ett ergonomiskt lyft och fick ett designspråk som stärker ABB identiteten. Den belönades med prestigefyllda reddot award.

C-WEAR

Framtidens HMI i slimmat format.

Penny AB har en unik optik och mjukvara för augumented reality, framtidens informationsvisning där användaren får information direkt i synfältet och i realtid.

Penny behövde omsätta designkoncept till en produkt anpassad för en lågserieproduktion. Produkten innehåller avancerad optik för att projicera bilden i synfältet vilket krävde en innovativ och kompakt integrering.

Deva ansvarade för produktframtagning inklusive projektledning, konstruktion, integration elektronik, integration optik, leverantörsval och upphandling, montage och test av prototyper, stöd vid lågserieproduktion.

Penny levererar för tillfället C WEAR till universitet och företag som ligger i framkant i utvecklingen av augumented reality.

Ingick i Intels monter på Mobile World Congress i Barcelona 2016.

Ny montageline

Calix AB reducerade montagetider dramatiskt efter införande av ett taktat enstycksflöde. Den totala besparingen blev 1 MSEK per år.

Calix hade behov av att uppgradera en befintlig montageline. Devas konsult genomförde en förstudie, tog fram kravspecifikation, upphandlade arbetsplatsutrustning och tog fram arbetssätt i nära samarbete med operatörerna. Den nya linen blev sekvensstyrd med taktat enstycksflöde och FIFO linebuffert. Givetvis förbättrades även ergonomin och den totala arbetsmiljön. Verktyg som användes var bl a balansering, tidsstudier, 5S, standardiserat arbetssätt etc.

Resultatet blev en ny line som sammantaget innebar en besparing om 1 MSEK årligen med en återbetalningstid under 3 månader. Dessutom möjliggjorde linen en fördubbling av produktionen och en förbättrad ergonomi.

Lean transformation

Assa driver ett omfattande leanarbete både inom produktion och på kontor – med stöd från Deva Mecaneyes.

Vår konsult gick in som leanansvarig på ASSA AB med ansvar för att införa Leanprinciper på kontor och i produktion. Totalt planerades och genomfördes 15 – 20 värdeflödesanalyser, kaizen events etc. med tydliga mätbara framgångar. Vår konsult skapade varaktiga förändringar genom ”train the trainer” metodik och ett djupt förankringsarbete

Resultatet blev effektiviseringar på mellan 40% – 70% inom både administration och produktion samt reuktion av nödvändiga arbetsytor om 25% – 75%.