Företagsutbildningar i Västerås, Eskilstuna eller ute hos kund

Vi erbjuder konkreta utbildningsinsatser som utgår från behoven i regionens industriföretag. Vi genomför våra företagsutbildningar ute hos kund eller på våra kontor i Västerås och Eskilstuna.

Våra konsulter är ständigt ute på kunduppdrag vilket ger dem direkt insyn i produktionsplanering och kompetensutvecklingsbehov. Erfarenheter de tar med sig när de leder våra företagsutbildningar. Vi erbjuder ett basutbud kompletterat med skräddarsydda företagsutbildningar inom områden som lean, CE-märkning och analyser.

 

pens